Vacse allt bättre på vatteneffektivisering

Smartvatten erbjuder uppföljning av vattenförbrukning på minutnivå. Arkivbild

Vacse är ett fastighetsbolag som tar hållbarhet på allvar. Nu har man krokat arm med Smartvatten för att bli bättre på vatteneffektivisering och för att minska sin och hyresgästernas klimatpåverkan ytterligare. Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice.

– För Vacse är social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet grunden till ett lönsamt och långsiktigt fastighetsägande. Verksamheten har, i olika omfattningar, en direkt eller indirekt påverkan på samtliga mål. Ett av Vacses viktigaste förvaltningsmål är att minska fastigheternas klimatpåverkan. Bolagets förvaltningsarbete görs systematiskt tillsammans med hyresgäster för att minska energiförbrukningen. Dels genom ändrade beteendemönster och driftoptimering, dels genom att aktivt välja förnyelsebara energislag och investera i solceller, berättar Elias Filén, förvaltare av Vacse  fastighetsbestånd.

För att minska energiförbrukningen arbetar Vacses förvaltningsorganisation kontinuerligt med att optimera och finjustera system. En viktig del inom hållbarhetsarbetet är att genom mätning, information och dialog förmå hyresgäster och brukare att ändra sitt beteende så att vatten- och energiförbrukningen minskar. För att ge ökad förståelse för vikten av hållbarhetsfrågor, och för att påvisa att både stora och små förändringar gör skillnad, har Vacse tecknat en grön hyresbilaga med hyresgästerna.

Smartvatten tog kontakt med Vacse och presenterade ett system som låg helt i linje med Vacses hållbarhetsarbete.

– Smartvatten kunde erbjuda en uppföljning av vatten på minutnivå för hela Vacses fastighetsbestånd samt att Smartvattens portal samspelar med energiuppföljningssystemet Mestro som vi använder, vilket var viktigt för oss. Automatiserad avläsning har skapat bättre möjligheter för oss att påverka energiförbrukande utrustning. Vacse har som mål att minska vattenförbrukningen med minst 10 procent till 2030. Om vi tittar på FN:s globala mål 6, rent vatten och sanitet för alla, så hoppas vi att samarbetet med Smartvatten kan bidra till att Vacse minskar sin och hyresgästernas påverkan, säger Elias.