Lanserar Smartvatten i hela Europa

Shurgard implementerar vatteneffektivitetstjänst i samtliga europeiska fastigheter. Foto: Smartvatten

Shurgard implementerar Smartvattens vatteneffektivitetstjänst i samtliga europeiska fastigheter. Med detta drag tar Shurgard ytterligare steg för att göra sitt utbredda hållbarhetsarbete till en verklighet, genom att skydda miljön och uppmuntra sina kunder att göra detsamma.

Samarbetet mellan Shurgard och Smartvatten inleddes i maj 2022 och omfattar 269 enheter på fler än 260 platser i deras europeiska fastighetsportfölj. Över 180 000 kunder betjänas av Shurgard i sju länder: Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Belgien och Danmark.

Smartvatten är ett hårdvaruaktiverat SaaS-företag som förser sina kunder med en komplett lösning för realtidsövervakning och rapportering av vattenförbrukning i fastigheter och i vattenbolag. Företagets specialbyggda mjukvara analyserar vattenförbrukningsdata från mekaniska, digitala och IoT-aktiverade vattenmätare i molnmiljö, samt relevanta externa datakällor, för att identifiera förbrukningsmönster och upptäcka läckage.

Shurgard har en ambitiös ESG-strategi, som inkluderar en 5 procentig minskning av vattenförbrukning och en 10 procentig minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp till 2023. För att nä sina vatteneffektivitetsmål vill företaget digitalisera processen, att förbrukningen övervakas och analyseras i realtid, och aktivt hanterar och reagerar på läckage med ett högkvalitativt läckagedetekteringssystem. Efter en omfattande sök- och screeningprocess som innefattade möten med olika tjänsteleverantörer i Europa, valde cheferna på Shurgards huvudkontor att gå vidare med Smartvatten.

– Vi vill vara medvetna om vattenförbrukningen, eftersom vatten är det nya guldet", säger Hans van Lierde, Construction & Facility Director Europe på Shurgard.

Smartvatten gör det möjligt för företaget att undvika manuella avläsningar och använda fjärravläsningar istället för att se till att ingen data är fel eller glömd. Detta samarbete är också ett utmärkt val för att hjälpa till att uppnå ännu högre hållbarhetspoäng till deras miljöcertifieringar.

– Vårt samarbete fungerar mycket bra tillsammans med Smartvattens Key Account Manager – som fungerar som en personlig kontaktpunkt – och ett kontinuerligt regionalt stöd, säger Van Lierde.

– Vi är mycket stolta över att arbeta med Shurgard och att kunna hjälpa dem att nå sina högt uppsatta hållbarhetsmål, säger Taija Järvinen, Key Account Manager på Smartvatten.