Norva24 Group köper IRG Rörinspektion

IRG utreder problem inom rörsystem och erbjuder förebyggande åtgärder. Foto: Norva24

Norva24 Group har, genom sitt dotterbolag Norva24, förvärvat 100 procent av aktierna i IRG Rörinspektion. Förvärvet är strategiskt viktigt för Norva24s arbete med att utveckla nya teknologiska lösningar inom IoT, sensorteknologi och digital övervakning. Med IRG får Norva24 tillgång till en välfungerande teknologisk lösning för övervakning av infrastruktur under mark, avancerade rörinspektions- och flödesmätningstjänster samt tillskottsvattenutredningar.

IRG:s försäljning uppgick till 36 miljoner kronor 2021, med en årlig tillväxt om cirka 15 procent de senaste fem åren och tvåsiffrig EBITA-marginal. Bolaget är verksamt i främst Göteborgs-regionen och har omkring 30 medarbetare, med huvudkontor i Kungsbacka och filial i Ljungskile.

IRG har en ledande expertis inom lokalisering av problemområden i rörsystem som orsakar översvämningar och andra problem. Med den egenutvecklade IRG-metoden genomförs kompletta utredningar till kunderna med hjälp av specialiserad personal och avancerade mätmetoder och utrustning. IRG:s tjänsteerbjudande omfattar inspektioner av rörsystem och brunnar, flödesmätning, slamsugning, spolning, kartering och utredningar. Precis som Norva24 har IRG en hållbar och ocyklisk verksamhet, med årlig omsättnings-tillväxt om 8 procent under pandemiåren 2020 och 2021.

IRG utreder inte bara problem inom rörsystem, exempelvis översvämningar för kommuner och fastighetsägare, utan erbjuder även sina kunder förebyggande åtgärder och tjänster. Norva24 ser attraktiva möjligheter till synergier genom samarbeten mellan IRG och övriga verksamheter inom Norva24, både i Sverige och på övriga marknader.

– Norva24s strategi inkluderar utveckling av nya teknologiska lösningar inom IoT och digital övervakning för att i framtida kunna erbjuda ännu bättre tjänster inom Underground Infrastructure Maintenance. Med förvärvet av IRG får vi tillgång till en välfungerande teknologisk lösning för övervakning av infrastruktur under mark, något vi i framtiden kommer kunna använda oss av på ett bredare plan hos våra kunder i hela Norva24, säger Henrik Damgaard, VD Norva24 Group.

– IRG är en viktig del i vår strategi att stärka Norva24s ledande marknadsposition inom avancerade rörinspektioner, både kapacitets- och kompetensmässigt, samt vår närvaro i västra Sverige. Med IRG stärks Norva24s tjänsteerbjudande inom utredningar av tillskottsvatten och översvämningar, ett problem som drivs av klimatförändringar och ökat extremväder. Vi välkomnar IRG:s omkring 30 medarbetare, som tillför ytterligare spetskompetens och förstärkning till vårt erbjudande inom

avancerade rörinspektionstjänster. IRG:s tjänster passar Norva24s affärsprocesser inom hållbara tjänster mycket bra och har tydliga synergier kopplade till Norva24s marknadsledande position och kapacitet inom rörinspektioner, rörspolning, tömning och relining., säger Håkan Wessel, VD Norva24 Sverige.

Per Hellman, vd IRG kommenterar: ”Norva24 är rätt miljö för IRG att vidareutveckla våra tjänster inom tillskottsvattenutredningar och avancerade rörinspektionstjänster. Med Norva24s marknadsledande position i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, öppnar sig en marknad för oss att vidareutveckla vårt erbjudande till fler kunder och vi ser fram emot att samarbeta med Norva24s olika enheter och tjänsteområden.