Emotet den mest skadliga koden globalt

Viktigt att alltid kontrollera att en avsändares e-postadress är autentisk. Foto: Check Point

IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies släpper nu sin rapport över utvecklingen inom cybersäkerhetshot för februari 2022. Rapporten visar att Emotet var den mest utbredda skadliga koden i Sverige då den påverkade fem procent av verksamheterna. Emotet är en avancerad och modulär trojan som levererar skadlig programvara och kampanjer. Emotet använder flera metoder för att undvika att bli upptäckt och sprids vanligtvis via nätfiskemejl som innehåller skadliga bilagor eller länkar. Emotet var även den mest skadliga koden globalt.

På andra plats i Sverige kommer Formbook, en så kallad ”infostealer” som samlar in information från webbläsare, tar skärmdumpar och registrerar tangentbordstryckningar. Formbook riktar främst in sig mot WindowsOS.

SnakeKeylogger intog tredje platsen i Sverige och fungerar som en modulär .NET keylogger som genomför autentiseringsstölder. Programvaran upptäcktes först i slutet av november 2020 och dess främsta funktion är att registrera användarens tangentbordstryckningar och överföra insamlad data till de cyberkriminella. SnakeKeylogger utgör ett stort hot mot användarnas integritet och säkerhet på nätet, eftersom den skadliga programvaran kan stjäla praktiskt taget all slags känslig information.

– Under den gångna månaden har Check Point Softwares säkerhetsforskare även sett hur ett antal skadliga programvaror, inklusive Emotet, utnyttjat det allmänna intresset kring händelser kopplade till Ryssland och Ukraina genom att skapa e-postkampanjer på ämnet för att locka människor att ladda ner skadliga bilagor, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef, Check Point Software. Det är därför viktigt att alltid kontrollera att en avsändares e-postadress är autentisk, vara uppmärksam på eventuella felstavningar i e-postmeddelanden, inte öppna bilagor eller klicka på länkar om du inte är säker på att e-postmeddelandet är säkert.