Reaktortanken i Barsebäck har lyfts ut

Prislappen för att montera ned fyra reaktorer ligger på cirka 10 miljarder kronor. Foto: Uniper

Reaktortanken i Barsebäck 1 har monterats ned som en del i Unipers pågående rivningsprojektet som omfattar fyra reaktorer på Barsebäck och OKG. Med det sista tunga lyftet av bottenkalotten, har nu totalt 10 000 ton utrustning i projektet monterats ned, lyfts ut och packats – och antingen friklassats eller mellanlagrats i väntan på slutförvar.

Barsebäck 1 blev därmed den första kommersiella reaktortanken i Sverige att bli helt nedmonterad. Bottenplattan på reaktortanken lyftes ut i höstas, ett lyft på 70 ton. Totalt vägde reaktortanken 530 ton och var 20 meter hög – innan den kapades ned i mindre bitar och packades ned i kollin.

Totalt har det blivit 64 kollin från reaktortanken B1, vart och ett med en vikt på mellan 4-12 ton, och som nu har friklassats eller mellanlagrats på plats i väntan på slutförvar. Nu återstår det att montera ned den biologiska skärmen i betong som omslöt den nedmonterade reaktortanken. Det arbetet påbörjas inom kort.

Arbetet med att montera ned reaktortanken påbörjades under hösten 2020, och utfördes av ett konsortium bestående av Uniper och Nukem Tecchnologies. Arbetet har genomförts med specialtillverkade fjärrstyrda utrustningar och robotar.

De radiologiska rivningarna av de stängda reaktorerna på Barsebäck (B1 och B2) och OKG  genomförs i ett gemensamt och samordnat program under perioden 2020-2028. Strategin för den radiologiska rivningen är att riva verken inifrån och ut, så att det mest aktiva avfallet tas bort först. Det handlar främst om reaktortankarna och dess innehåll. Därefter följer en systematisk genomgång av hela anläggningen, där olika delar monteras ned enligt en synkroniserad och gemensam tidplan för BKAB och OKG.

Med nedmonteringen av reaktortanken på Barsebäck 1 har Unipers projekt på BKAB och OKG nu passerat 10 000 ton i nedmonterad och utlyft utrustning. Sedan starten 2020, har nedmontering av generatorer och turbiner till samtliga fyra reaktorer genomförts. Nu pågår nedmontering av kondensorn och utrustning i reaktorinneslutningarna vid samtliga fyra reaktorer.

Prislappen för att montera ned fyra reaktorer ligger på cirka 10 miljarder kronor och finansieras av Kärnavfallsfonden, kärnkraftsbolagens egenfinansierade fond. Pengarna ska användas till att ta hand om det använda kärnbränslet och finansiera nedmontering och rivning av kärnkraftverken.

– Vårt projekt är ett av de större pågående industriprojekten i Sverige just nu, och jag kan konstatera att projektet följer såväl tidplan som budget. Sverige har ett robust system för att omhänderta kärnkraftens restprodukter som gör det möjligt för oss att fullfölja vårt ansvar och sluta den cirkel som påbörjades på 1970-talet, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.