Expertis inom grundvatten och vattenförsörjning till Structor

Per Askling och Karin Ripol, hälsar Magdalena Thorsbrink välkommen till bolaget. Foto: Structor

Magdalena Thorsbrink har anslutit till Structor Vatten & Miljö Uppsala. Hon är grundvattensexpert och kommer närmast från Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU. Med Magdalena stärker bolaget sin specialistkompetens inom vatten i hela samhällsbyggnadsprocessen. Structor Vatten & Miljö Uppsala är ett specialistbolag inom Structorgruppen med inriktning mot grundvatten, klimatanpassning, vattenverksamhet och arbetsmiljö.

Magdalena Thorsbrink har drygt 20 års erfarenhet som grundvattenspecialist i samband med bland annat infrastruktur- och exploateringsprojekt. Hon har tidigare också arbetat med vattenförsörjningsplanering och klimatförändringar, samt utvecklat ett stöd för sårbarhetsbedömning av grundvatten från lokal till nationell nivå.

– Jag ser fram emot att hjälpa våra kunder att bygga smart, genom att ligga steget före och planera kring vatten, geologiska förutsättningar och klimatförändringar. Det känns jättekul att vara en del av Structors nätverk, där alla är delaktiga i att utveckla och driva verksamheten och besluten tas lokalt i varje bolag, säger Magdalena Thorsbrink.

– Vi är otroligt glada över att välkomna Magdalena till oss. Hennes gedigna erfarenhet stärker oss som bolag och nu kan vi ge våra kunder ännu bättre och bredare rådgivning inom vattenområdet, säger Karin Ripol och Per Askling, Structor Vatten & Miljö Uppsala.