Cyberattackerna ökade med 153 procent under 2021

Utbildningar inom IT-säkerhet kan bidra till att göra världen säkrare menar Check Point Research. Foto: Check Point Research

Check Point Research, CPR, har släppt statistik över cyberattackerna under 2021. Cyberattackerna mot företagsnätverk har globalt ökat med 50 procent jämfört med 2020, med en topp i december på grund av sårbarheterna i Log4j. Hackarna har riktat in sig på Afrika, Asien och Latinamerika, men Europa hade den högsta procentuella ökningen från tidigare år.

Utbildnings- och forskningssektorn tillhör den mest drabbade branschen globalt med i genomsnitt 1605 attacker per vecka vilket betyder att cyberattackerna i branschen ökade med 75 procent jämfört med 2020. Därefter kommer myndigheter och försvar med i genomsnitt 1136 attacker per vecka, vilket motsvarar en ökning på 47 procent jämfört med 2020. Den tredje mest drabbade branschen globalt är kommunikationsbranschen med i genomsnitt 1079 attacker per vecka vilket innebär en ökning på 51 procent jämfört med 2020.

Sverige som land hade i genomsnitt 771 attacker per vecka vilket betyder en ökning på 153 procent jämfört med 2020. Tillverkningsindustrin är den mest drabbade branschen i Sverige med i genomsnitt 1086 attacker per vecka vilket motsvarar en ökning på 31 procent jämfört med 2020. Därefter kommer myndigheter och försvar (944 attacker per vecka, 148 procent) samt detaljhandeln (416 attacker per vecka, 110 procent).

– Det som är mest alarmerande är att vi ser några av de mest centrala samhällsinstitutionerna på listan över de värst drabbade branscherna, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef Check Point Software Technologies. Vi bedömer att dessa siffror kommer att öka under 2022 eftersom hackarna fortsätter att förnya sig och hittar nya avancerade metoder, särskilt inom ransomware. Jag uppmanar alla att lära sig grunderna för hur man skyddar sig, och enkla åtgärder såsom att patcha regelbundet, segmentera nätverk och genomföra utbildningar inom IT-säkerhet kan bidra till att göra världen säkrare.