Destination Gotlands fartyg elansluter vid kaj

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar, och Marcus Risberg, vd Destination Gotland, klipper bandet till den nya el-anslutningsanläggningen i Nynäshamns hamn. Foto: Per Erik Adamsson

Destination Gotland och Stockholms Hamnar tar ännu ett steg för en mer hållbar sjöfart. Sedan 2020 är det möjligt för Destination Gotland att bunkra flytande natur- och biogas i Nynäshamns hamn. Nu elansluter även Destination Gotlands fartyg vid kaj för att minska utsläpp till luft och ljud från motorerna när fartygen ligger vid kaj.

Nu har den nya elanslutningen i Nynäshamns Hamn invigts. Inkopplingen genomförs tillsammans med Destination Gotland för att möjliggöra en mer miljöanpassad fartygstrafik. Investeringen uppgår till drygt åtta miljoner kronor och anslutningarna är byggda enligt internationell standard med högspänning.

– Att elansluta Destination Gotlands fartyg är en del i Stockholms Hamnars handlingsplan för utbyggnad av elanslutningar i våra hamnar som utgår från största möjliga nytta. Vi arbetar vidare med utgångspunkt i den planen och ett delmål är att utsläpp till luft från sjöfarten vid Stockholms Hamnars kajer ska minska med 25 procent från år 2019 till år 2025, säger Fredrik Lindstål, styrelseordförande Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar har länge arbetat med att ge miljörabatter för att uppmuntra kunder att vidta miljöförbättrande åtgärder. Miljörabatterna fokuserar på minskade utsläpp till luft och premierar fartyg med bättre miljöprestanda. Elanslutning vid kaj minskar fartygens påverkan på omgivningen genom att hjälpmotorerna kan stängas av, vilket minskar utsläpp till luft och till viss del även ljud.

– Det är mycket glädjande att våra fartyg nu kan kopplas till landström vid kaj i hamnen. Vi arbetar målmedvetet för att ställa om till mer hållbara överfarter. Målet är en helt fossilfri Gotlandstrafik. Landanslutningen tillåter oss inte bara att minska våra utsläpp och minimera ljudnivån, utan betyder även en förbättrad arbetsmiljö i våra maskinrum, säger Marcus Risberg, vd på Destination Gotland.

– Fartygstrafiken mellan Nynäshamns hamn och Visby fungerar som en bro mellan fastlandet och Gotland och är en livsnerv för såväl boende och turister som för gods- och frakttranporter. Det är glädjande att fartygen nu kan elansluta i hamn för en mer miljöanpassad sjöfart, fartygen bunkrar sedan 2020 natur- och biogas i hamn och nu tar vi ytterligare ett viktigt steg för en hållbar sjöfart, säger Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.