Karlstad Airport begär oberoende granskning av miljötillstånd

Processen för ansökan om nytt miljötillstånd för Karlstad Airport har pågått i sex år. Foto: Karlstad Airport

Karlstad Airports styrelse har idag beslutat att beställa en extern granskning av processen för ansökan om nytt miljötillstånd. Karlstad Airport inledde arbetet med att söka nytt miljötillstånd 2015 på grund av att det tidigare miljötillståndet byggde på den gamla miljölagstiftningen och inte på miljöbalken.

Processen med ansökan har pågått i sex år och efter att bolaget överklagade några av villkoren i miljödomen till Mark- och miljööverdomstolen har media visat ett stort intresse för ansökan. Med anledning av detta vill styrelsen i Karlstad Airport nu se en oberoende granskning av processen med miljötillståndsansökan.

̶  Vi vill undersöka via en oberoende part om arbetet med ansökan har genomförts korrekt. Detta är mycket långdragna och komplicerade processer och det är viktigt att vi nu gör en ordentlig genomlysning, säger Mikael Lundström, styrelseordförande i Karlstad Airport.

Styrelsen har beslutat att granskningen ska beställas i samråd med Karlstad Stadshus i syfte att säkerställa oberoende.