Svensk EU-parlamentariker ansvarig för sjöfartens klimatomställning

Sjöfarten är blodomloppet i den globala ekonomin. Arkivbild

Svenske EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) har utsetts till huvudansvarig för den nya EU-lagstiftningen om sjöfartens klimatomställning. En fråga som präglas av svåra avvägningar mellan samhällsintressen som kommer bli föremål för dragkamp mellan medlemsländerna.

Hela 80 procent av allt gods som går till och från EU transporteras på fartyg. Sjöfartssektorn står samtidigt för omkring 2,5 procent av de globala utsläppen, en siffra som beräknas tredubblas till 2050 om inte åtgärder vidtas. EU har därför lagt fram lagförslaget FuelEU Maritime för att tvinga rederierna att gradvis fasa ut de fossila bränslena. Detta är dock förknippat med mycket stora kostnader och ännu saknas tillräckliga volymer alternativa bränslen för att möta efterfrågan. Svåra förhandlingar väntar nu för att jämka ihop hänsynen till ekonomi, klimat och 27 EU-länders olika intressen.

– Sjöfarten är blodomloppet i den globala ekonomin och avgörande för att vi ska ha varor på butikshyllorna och arbeten att gå till. Det är viktigt att sjöfarten också är med och bär ett ansvar för klimatomställningen, men det är svårt, dyrt och tekniskt komplicerat att göra det i praktiken. Vi kan inte införa lagar som slår undan benen för europeiska rederier och ger orimliga fördelar till konkurrenter utanför EU.

Lagförslaget ska nu behandlas i EU-parlamentets transportutskott, där Warborn kommer ansvara för att ändra lagtexten och leda förhandlingarna mellan partigrupperna.

– Jag tänker påbörja arbetet direkt genom att träffa rederier, industriföretag och miljöorganisationer för att ta in deras synpunkter. Det beslut som EU slutligen fattar kommer ha långtgående konsekvenser både för vårt ekonomiska välstånd och för möjligheterna att klara klimatet.  Jag tänker ta mig an detta väldigt noggrant och tålmodigt för att nå ett balanserat slutresultat.