Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF investerar i Atlantkorridoren

Bilden visar ett ERUF-finansierat regionalt järnvägs-och infrastrukturprojekt i EU-området. Foto: BMVI

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF kommer att investera 265 miljoner euro i modernisering av ett 178 kilometer långt banavsnitt mellan Madrid och Lissabon.

Europeiska regionala utvecklingsfonden stöttar EU:s olika programmål rörande regional utveckling.

Sträckan är en del av den 715 kilometer långa järnvägen, TEN-T Atlantic Corridor, som har byggts genom Spaniens Extremadura-region på gränsen till Portugal.

Investeringen avser en del av korridoren, som ännu inte har elektrifierats. Arbetet kommer att gynna fjärr- och passagerartrafik på hela den iberiska halvön.

- Under sådana svåra tider som vår kontinent nu går igenom, är det avgörande att sammanhållningspolitiken fortsätter att spela sin viktiga roll i form av ekonomiskt stöd till förmån för våra medborgare, säger Elisa Ferreira kommissionär för sammanhållning och reformer.

- Dessa stora projekt visar att EU:s finansiering och sammanhållningspolitik, i synnerhet, ger konkreta resultat, vilket hjälper regioner och städer att bli säkrare, hållbarare och bekvämare för människor och företag. Många av de godkända projekten bidrar också till att uppnå målen för European Green Deal. ”

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF (engelska ERDF), är EU: s fond för regionalpolitiska projekt och en del av Europeiska unionens strukturfonder.

ERUF grundades 1975 på initiativ av Storbritannien med målet att ge stöd åt sämre utvecklade europeiska regioner. Fonden fungerade till en början som en rabatt för det brittiska medlemskapet.