Instalco tar uppdrag vid forskningsanläggning för el- och laddfordon

SEEL ska skapa nya forskningsmöjligheter inom elektrifiering av transport- och fordonsområdet. Foto: Instalco

Instalcobolagen Elektro-Centralen och Tingstad Rörinstallationer har fått ett gemensamt uppdrag att utföra el- och VS-installationer vid bygget av SEEL, en ny forskningsanläggning för el- och laddfordon i Göteborg. 

Uppdraget med ett gemensamt ordervärde av cirka 110 miljoner ska utföras i en partneringentreprenad tillsammans med byggbolaget Vestia och fastighetsägaren Castellum. Instalcobolaget Selek är också med i projektet och har anlitats av Elektro-Centralen för installation av högspänningsanläggning.

– Det här är ett stort och komplext projekt som kräver hög kompetens som vi har inom Instalco. Vi ser fram emot att vara med och bidra till nya forskningsmöjligheter inom elektrifiering av transport- och fordonsområdet, säger Joakim Jörenius, marknadschef på Elektro-Centralen.

SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory ska bli Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon och ägs av det statliga forskningsinstitutet RISE och Chalmers tekniska högskola. Anläggningen ska bli en arena för forskning och utveckling inom elektromobilitet och kommer att uppföras intill Säves gamla flygplats och består av en laboratoriedel och en kontorsdel.

Tingstad Rörinstallationer ska leverera kylanläggningen på 3 megawatt, en av de större i Sverige och Elektro-Centralen ska installera 12 transformatorer för att kunna driva effektbehovet på 24 megawatt.  Projektet inleds i oktober 2021 och beräknas vara slutfört i slutet av 2022.