Ågestaverket demonteras och saneras från radioaktivitet

Ågesta kärnkraftverk 2005. Foto: Cronestrand, Nisse

Kärnkraftverket Ågestaverket demonteras och saneras från radioaktivitet. Sedan 1970-talet  har verket stått mer eller mindre orört. Men nu har Vattenfall satt igång att städa upp.

– Vi har avlägsnat drygt 20 till 25 procent av den totala radioaktiviteten i verket, säger Nils Bergstrand som är projektledare, till SVT Nyheter.

Ågestaverket var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och i drift 1964-1974. Projektet att rena området i och kring Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas att vara färdig 2025. Efter demontering och saneringen kommer Vattenfall att lämna tomten till Stockholms stad. Tomten har de senaste decennierna använts som övningsområde för räddningstjänsten.

– Totalt ska vi plocka ut 2 000 ton härifrån och vi har fyra år på oss att göra det, säger Nils Bergstand, till SVT Nyheter.