Dålig integration i företagens mobila teknik

Tre av fyra företagsledare inser vikten av mobilitetsteknik mer nu än innan covid-19-pandemin. Foto: Soti

I en ny undersökning från SOTI konstateras att företags mobila teknik ofta är så dåligt integrerad att det hotar företagens potential, vilket är särskilt allvarligt under ett så avgörande år för företags mobilitet som vi är inne i nu. Mer än hälften, 57 procent, av företagen globalt sett har investerat i mobilitetsteknik eller mobilsäkerhet under det senaste året, och mer än två tredjedelar, 67 procent, upplever att den mobilitetsteknik som deras organisation har investerat i har gett en positiv avkastning.

Trots det medger 56 procent av företagsledarna att deras teknik inte alls eller bara delvis är integrerad, och i stället bromsar företaget. 2021 har inneburit en mobilitetsrevolution som har drivit företagens tillväxt och blivit nödvändigt för att verksamheten ska fortgå i samband med nedstängning och fysisk distansering. Det globala mobiloperatörsförbundet GSMA förutspår att mobiloperatörerna världen över kommer att investera 900 miljarder amerikanska dollar mellan 2020 och 2025 för att uppgradera sina tjänster för att möta det växande behovet av mobila anslutningar och teknik.

SOTIs rapport, ”A Defining Year: State of Mobility 2021”, har undersökt betydelsen av mobil teknologi under det senaste året samt hur organisationer kan hålla sig i framkant av den post-pandemiska mobilitetsrevolutionen. Närmare 1400 företagsledare från åtta olika länder och tre kontinenter intervjuades.

Mer än tre av fyra företagsledare, 79 procent, uppger att deras företag inser vikten av mobilitetsteknik mer nu än i början av covid-19-pandemin, vilket tyder på en högre prioritering. Mer än hälften, 56 procent, uttrycker trots det att organisationens portfölj av mobila enheter har vuxit såpass att de upplever svårigheter att hantera dem. Troligtvis saknar dessa företag tillräckliga enhetsförvaltningssystem. Det faktum att många verktyg i dag inte hjälper organisationen att felsöka eller hantera enheter på ett bra sätt leder till ökade driftavbrott, produktivitetsförlust och sannolikt också minskad omsättning.

Samtidigt säger 45 procent att deras organisation inte använder mobil teknik för att anpassa sig till de utmaningar som den post-pandemiska marknaden kommer innebära. Utmaningen för dessa företag är att integrera mobil teknik i sina arbetsprocesser fullt ut, för att på så sätt kunna dra nytta av teknikens potential att skapa flexibilitet och informationsspridning i företaget.

I svaren gällande ambitioner och mål för den närmaste framtiden avslöjas omfattningen av denna utmaning. Mer än två tredjedelar, 68 procent, håller med om att deras företag behöver bättre affärsanalys för att anpassa sig efter framtida oförutsedda problem. Två tredjedelar, 67 procent, tror också att de behöver bättre verktyg för att diagnostisera svårigheterna innan de blir ett problem. Nästan hälften, 43 procent, skulle vilja förbättra sin förmåga att övervaka dataanalyser.