Forsåker testar innovativa mobilitetslösningar

Forsåker söker nya mobilitetslösningar. Foto: Mölndala Fastighets

Forsåker ska bli en ny stadsdel som binder ihop Mölndals innerstad och Kvarnbyn. Här finns en unik möjlighet att demonstrera och testa innovativa mobilitetslösningar för framtida boende, arbetare och besökare i deras vardagliga liv. Förhoppningen är att skapa långsiktiga och klimatsmarta lösningar som kan gynna hela samhället.

Under hösten startades en workshopserie för att lyfta olika former av innovativa projektidéer som sedan kan utvecklas och implementeras i Forsåker. Aktörerna som deltog hade i uppgift att identifiera behov och möjligheter för specifika uppdrag som de sedan ska arbeta vidare med. Workshopen bestod även av att kartlägga redan befintliga resurser samt kvarvarande behov där de nu vill attrahera fler aktörer som kan engagera sig.

Ämnen som behandlades under workshopen var Framtidens mobilitetscenter, Cirkulära energisystem, Logistiklösningar som last mile- och robotlösningar, Plattformar för att dela och hantera data och Digitala simuleringsmiljöer.

– Volvo Cars ser en stor potential med att utveckla hållbara reseerbjudanden tillsammans med olika partners. Detta för att gemensamt utveckla stadsmiljöer och erbjuda effektiva och hållbara transportalternativ. Genom att samverka inom energi- och mobilitetsfrågor kan vi utveckla lösningar som dramatiskt minskar de miljöbelastningar som transporter utgör i dag. Workshop-serien som Johanneberg Science Park har drivit under hösten har gett stora möjligheter för oss på Volvo Cars att ta till oss kreativa idéer inom samhällsbyggnad, samtidigt som vi har kunnat delge våra perspektiv kring de stora förändringar som sker inom bilindustrin, säger Mats Bengtsson, R&D Technology and Innovation, Volvo Cars.

– Jag hoppas att vi kan initiera branschöverskridande innovationsprojekt. Detta för att generera kunskap med fokus på hållbarhetseffekter med fokus på att utveckla redan befintliga innovationer tvärfunktionellt, men också för att identifiera nya metoder, demonstrationer och kompetens, som möter morgondagens behov på ett hållbart sätt. Förutsättningen för att skapa en långsiktigt hållbar stadsdel i Forsåker och för att säkra framdrift av både innovativa lösningar inom energi och mobilitet och en effektiv stadsplanering som möter både dagens och framtidens behov, är samverkan mellan framåtdrivande aktörer, säger Caroline Andersson,