Varbergs kommun utser entreprenör för den nya hamndelen i Farehamnen

Per Aarsleff bygger nya hamndelen i Varbergs hamn. Foto: Varbergs kommun

Hamn- och gatunämnden i Varbergs kommun har tilldelat totalentreprenaden Per Aarsleff som entreprenör för den nya hamndelen i Farehamnen. Av de fem prekvalificerade entreprenadföretagen hade Per Aarsleff A/S det anbud som var mest fördelaktigt efter en sammanvägning av beslutskriterierna.

– Det känns väldigt glädjande att den entreprenör som ska bygga den nya hamndelen nu är utsedd. Det innebär att nästa stora steg i projektet blir att starta byggnationen, menar både Reine Antonér, ordförande Halland Hamnar Varberg och Micael Åkesson, ordförande hamn- och gatunämnden Varbergs kommun.

Hamn- och gatuförvaltningen projektleder och genomför utbyggnaden av den nya hamndelen i Farehamnen på uppdrag av hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar i Varberg. Utförandet sker genom en totalentreprenad där anlitad entreprenör ansvarar för projektering och byggnation.

Fram till nu har upphandlingsprocessen varit belagd med sekretess. I och med att entreprenör nu har tilldelats totalentreprenaden är anbudskostnaden för entreprenaden offentlig. Anbudssumman i vinnande entreprenörs anbud är cirka 577 miljoner kronor som tillsammans med hittillsvarande kostnader och övriga kommande kostnader för projektet utgör projekts bedömda totalkostnad, vilken kommunfullmäktige har ställt sig bakom. Budget för projektet är 792 miljoner kronor.