Krav på ny strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik via hamnar

Trelleborgs Hamn, som är Skandinaviens största RoRo hamn, har idag 30 ankomster och avgångar varje dygn. De tre rederier som i dagsläget trafikerar hamnen: TT-Line, Stena Line och Unity Line, har tillsammans 12 RoPax fartyg i trafik på Trelleborg. Dessa trafikerar Travemünde, Rostock, Sassnitz och Swinoujscie. Foto: Trelleborgs Hamn

Riksdagens Trafikutskott debatterade på torsdagen den 26 oktober konventionell järnväg via hamnar med Trelleborgs Hamn AB och Ystad Hamn Logistik AB. På plats och informerade om läget för tågfärjetrafiken var Jörgen Nilsson vd i Trelleborgs Hamn AB och Torgny Nilsson, affärsutvecklare, Trelleborgs Hamn AB samt vd Björn Boström från Ystad Hamn Logistik AB.

En efterlysning av en nationell strategi för konventionell gränsöverskridande järnvägstrafik har lyfts av båda hamnarna även då man vid tidigare tillfällen besökt och informerat Trafikutskottet. Förhoppningen är att detta kommer med i den nationella trafikslagsövergripande plan som Regeringen avser att presentera under våren 2018.

Trelleborgs hamn och Ystad hamn måste båda investera i ny järnvägsinfrastruktur, det är kostsamma investeringar i ett affärsområde som sjunkit kraftigt de senaste åren och vars framtid båda hamnarna och rederierna nu ifrågasätter. Under mötet med Trafikutskottet diskuterades en mängd frågeställningar i ämnet, bland annat: Vem ska äga och förvalta strategisk järnvägsinfrastruktur? och Vilka blir konsekvenserna för svensk industri om dessa två transportvägar stängs?

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och ledande intermodala hub för internationell trafik och servar minst fyra transportkorridorer. Hamnen har ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och medarbetare med miljön i fokus.

Källa: Trelleborgs Hamn