Sveriges första permanenta elväg byggs mellan Hallsberg och Örebro

Elväg i Tyskland där lastbilar laddas från ledningarna i luften. Foto: Siemens

Sveriges första permanenta elväg kommer byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Projekteringen och byggande är sedan tänkt bli färdigt redan 2025 för att trafiken ska kunna börja rulla på Sveriges första elväg.

– Vi tycker att detta är en mycket bra satsning, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Satsningen är en nödvändighet för att hålla Sverige rullande när regeringen samtidigt gör det dyrare att köra på fossila bränslen. Det är positivt att satsningar på en hållbar infrastruktur inte bara fokuseras på järnväg och höghastighetståg utan även på bilismen.

En annan viktig uppgift för den utredning som ligger på regeringens bord har varit att titta på finansieringen av utbyggnaden av landets elvägar. Där föreslår man bland annat en brukaravgift som kommer tas ut av alla som använder elvägarna. De ska motsvara de ökade kostnaderna för drift och underhåll där avgiften även kommer att omfatta elförbrukningen per kw/h.

–  Bilbranschen satsar på ett modellutbud som möjliggör en fossilfri och elektrifierad framtid, avslutar Anders Östberg. Vad vi nu behöver är att staten säkerställer att det finns möjligheter att ladda bilarna även utanför storstäderna, där är elvägarna en pusselbit av flera.