Transportstyrelsen ska föreslå avgiftssystem för statliga elvägar

Sveriges första permanenta elväg byggs på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Foto: Trafikverket

I höstas överlämnade Elvägsutredningen sitt betänkande Regler för statliga elvägar. Utredningen föreslår ett regelverk för byggande och användande av statliga elvägar och att brukaravgifter ska tas ut av elvägsanvändare.

Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå ett avgiftssystem för statliga elvägar. Sverige ligger långt fram när det gäller utveckling av elvägar och elektrifieringen av transportsektorn är viktig för att minska Sveriges beroende av fossila bränslen.

– Regeringen arbetar aktivt för att driva på den gröna industriella revolutionen. På så sätt minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Uppdraget till Transportstyrelsen innebär att myndigheten ska föreslå ett tekniskt system för uttag av brukaravgifter för statliga elvägar och analysera dess juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Utgångspunkten ska vara de förslag som lämnades i Elvägsutredningens betänkande Regler för statliga elvägar och svaren från remissinstanserna ska beaktas.