Infrastrukturministern tar emot utredning om elvägar

Höga krav på utbyggnaden av ny laddinfrastruktur. Foto: NCC

I oktober 2020 fick utredare Elisabet Falemo i uppdrag att analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Idag överlämnades utredningen till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Elvägar kan vara en viktig del i att minska utsläppen inom transportsektorn och Sverige ligger i täten i EU för utbyggnaden av elvägar. De förslag som har lämnats blir en viktig del i det fortsatta arbetet med elektrifieringen av transportsystemet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I Sverige står transportsektorn för nära en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Den stora majoriteten av utsläppen i transportsektorn kommer från vägtrafik. Elektrifiering av transportsektorn är en central åtgärd för att minska koldioxidutsläpp och därmed motverka klimatförändringar.  

Det krävs en kombination av åtgärder för att nå de uppsatta klimatmålen. Den transformation av transportsektorn som elektrifieringen innebär ställer höga krav på utbyggnaden av laddinfrastruktur för att möta den efterfråga som kommer att finnas. Olika tekniska lösningar för fossilfria transporter kommer sannolikt att ha olika användningsområden och komplettera varandra.

Den snabba utbyggnaden av laddinfrastruktur som elektrifieringen av transportsektorn kräver innebär att elvägar kan bli ett viktigt komplement till stationär laddning för att förhindra flaskhalsar i transportsystemet och bidra till transporteffektivitet.