Ukrainska tågoperatören Ukrzaliznycja omstruktureras

Deutsche Bahn, DB, och ukrainska tågoperatören JSC Ukrzaliznytsia undertecknade nyligen MoU om strategiskt partnerskap. Avtalet ger stöd till modernisering och förvaltning, DB Engineering & Consulting är ett av världens ledande teknikföretag inom transportsektorn. Foto: DB

Det ukrainska järnvägsbolaget Ukrzaliznycja kommer att omformas till fyra nya strukturella enheter: Gods, passagerare, produktion och infrastruktur. Tågoperatören vill uppnå holdingsstruktur, bli lönsam och investera mera.

Detta tillkännagavs nyligen av styrelsens ordförande, Volodimir Žmak, under en presskonferens med rubriken, "Ukrzaliznycja: Tillstånd, utmaningar och uppgifter".

- År 2021 planerar vi att slutföra omfördelningen av avdelningarna i Ukrzaliznycja så att varje produktionsnivå får alla nödvändiga tillgångar så att de kan beräkna vinster och förluster och upprätta en egen balansräkning.

I slutet av nästa år kommer var och en av dessa fyra vertikaler att ha sin egen balansräkning, säger Volodimir Žmak.

Enligt honom genomför företaget för närvarande en tillgångsrelaterad personalöverföring som en del av övergången till en vertikalt integrerad struktur. Varje område kommer att ha sina egna lok och personal.

Underhållsdepåer tilldelas också för pågående reparationer i gods- och persontrafikområdet. 2021 blir också ett genombrottsår när det gäller omvandlingen av Ukrzaliznycja från ett förlustbringande företag till ett lönsamt affärsföretag.

- Detta är inte en illusion och inte heller en fiktion. Ukrzaliznycja skall inte avsluta nästa år med en vinst bara på papper, i form av växelkursdifferenser, utan med verkliga siffror, betonade Žmak. År 2021 planerar Ukrzaliznycja att investera över 780 miljoner euro i infrastruktur, lok, godsvagnar och persontransporter, inklusive 210 miljoner euro i godsvagnflottans förnyelse.

- I dag har Ukrzaliznycja 19 procent av internationella godsvagnsmarknaden. Vi kommer att korrigera denna situation ganska aggressivt och så snabbt som möjligt. Vi vill öka vår marknadsandel till 35-40 procent vid slutet av nästa år, underströk chefen för Ukrzaliznycja. Den planerade investeringsvolymen inom lokomotivtillverkningen 2021 beräknas till 120 miljoner euro.

Dessutom planerar företaget att starta förvärvandet av nya elektriska lok under år 2022.

- Vår flotta med elektriska lok går tillbaka till 70- och 80-talet under förra seklet, och vi kan inte uppfylla våra ambitiösa planer för tillväxt av godstransporter med en sådan flotta. Därför kommer vi att övertyga vår aktieägare, den ukrainska staten, om att vi behöver hjälp i det här avseendet, tillade Volodimir Žmak.

Som nästa investeringsområde 2021 nämnde Žmak järnvägsinfrastrukturen, som ska ta emot 280 miljoner euro, och persontransporter med 60 miljoner euro. Företagets chef betonade också att staten äntligen har uppmärksammat Ukrzaliznycja.

Som en del av finansieringen av företagets utveckling har regeringen presenterat ett förslag för tilläggsfinansiering via statsbudgeten för 2021. Finansieringen avser inköp av 100 vagnar för persontrafik till ett värde av cirka 81 miljoner euro och för elektrifiering av flera viktiga bansträckor för 30 miljoner euro.