Transportsektorn i fokus när EU ska bli klimatneutralt

Transportsektorn är är ensam om att inte minskat sina utsläpp sedan 1990. Arkivbild

Nu släpps EU-kommissionens klimatplan för att nå EU:s första etapp till en klimatneutral union år 2050. Det handlar om att EU ska minska sina utsläpp med minst 55 procent till 2030, där en större revidering av lagstiftning måste ske för att målet ska nås.

Transportsektorn är den enda sektorn som inte har minskat sina utsläpp sedan 1990. Samtidigt förväntas gods- och passagerartransporterna att öka med 80 procent respektive 50 procent till 2050. Utmaningen är med andra ord omfattande. Ska vi klara av detta måste alla trafikslag ställa om och bli hållbara.

– Länge har vi vetat att transportsektorn måste ställa om. Arbetet som börjar nu är det första steget för att skapa en grönare transportsektor. Vi måste satsa på en utbyggnad av laddinfrastruktur och öka produktionen samt tillgängligheten av hållbara alternativa drivmedel, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) som är gruppledare för socialdemokraterna i Transportutskottet.

Planen innehåller bland annat tre viktiga förslag som transportutskottet ansvarar för; infrastruktur för alternativa bränslen och hållbara drivmedel för flyget och för sjöfarten.

– Att flyget ställer om är särskilt viktigt för ett land som Sverige. I vårt avlånga land är flyget många gånger en förutsättning för en snabb, billig och enkel förflyttning för människor, företag, varor och andra samhällsviktiga funktioner, säger Johan Danielsson och fortsätter.

– Hållbara bränslen finns redan idag, men tyvärr är produktionskostnaden väldigt hög och efterfrågan är därför låg. Här måste vi i politiken sätta tydliga ramverk och ge incitament för att öka efterfrågan men också för att säkerställa att det blir ekonomiskt hållbart att producera hållbara flygbränslen.

Transportrelaterade förslag:

  • ReFuelEU Aviation - Initiativet kommer att kräva att en minsta andel av hållbart flygbränsle blandas med dagens fossila flygbränsle. Denna minsta andel är tänkt att gradvis öka över tid. Förslaget är tänkt att gälla för alla flygplan som passerar genom en europeisk flygplats och som tankar där. 2030 ska 5 procent av flygbränslet bestå av hållbara bränslen. Detta ska sedan öka till 63 procent till 2050.
  • Alternative Fuels Infrastructure Directive (AFID) - Lagstiftningen syftar till att förbättra samordningen av utvecklingen av infrastruktur för alternativa bränslen för att ge den långsiktiga säkerheten som krävs för att öka investeringar i alternativa bränslen och fordon som drivs av alternativa bränslen. 
  • FuelEU Maritime – Initiativet syftar till att öka användningen av hållbara alternativa bränslen i den europeiska sjöfarten och hamnar genom att ta itu med marknadshinder som hindrar användning och osäkerhet kring vilka tekniska alternativ som är marknadsförda.
  • EU Emissions Trading System (ETS) - EU: s utsläppshandelssystem. Det är världens första marknad för utsläppsrätter och är fortfarande den största. Nu ska sjöfartens utsläpp inkluderas i systemet och den fria tilldelningen för flyget ska minska.
  • CO2-standarder för bilar - Syftar till att begränsa personbilars utsläpp. Till 2025 ska utsläppen minska med 15 procent och till 2030 minska till 37,5 procent jämfört med år 2021. Det här är ett första steg mot utfasningen av  fossilbilar och för att uppmuntra tillverkarna att satsa på en produktion av hållbara personbilar.