Swedavia satsar på att utveckla elflyg

Internationellt testcenter för elflygplan och drönarfarkoster finns på Åre Östersund Airport och Frösö Park. Foto: Swedavia

Swedavia är en del av projektet ”Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförandestudie” som har nu blivit beviljat av Energimyndigheten och finansieras med 9,5 miljoner kronor. En del i projektet är en fallstudie av en elflyglinje mellan Umeå Airport och Åre Östersund Airport.

Under hösten 2020 öppnade elflygsprojektet Green Flyway lokalerna för ett internationellt testcenter för elflygplan och drönarfarkoster på Åre Östersund Airport och Frösö Park. Åre Östersund Airport blev därmed först ut av Swedavias tio flygplatser att testa och förbereda infrastrukturen för att möjliggöra omställningen till en ökad elektrifiering av flyget.

– Swedavia har sedan många år varit med och drivit på omställningen mot ett fossilfritt flyg som är helt nödvändigt för framtidens transporter där flyget ingår. Vi har drivit på detta arbete genom flera initiativ och i ett samarbete med övrig flygbransch, med fokus på att öka möjligheterna att välja hållbart bioflygbränsle. Vi arbetar även med att göra våra flygplatser redo för att ta emot elflyget när det finns på den kommersiella marknaden. Vi ser mycket positivt på att projektet nu startar tillsammans med våra samarbetsparter. Det blir en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet mot ett fossilfritt flyg, regionalt, nationellt och internationellt, säger B-O Lindgren, flygplatschef, Umeå Airport, Swedavia.

Swedavia, som driver och utvecklar de tio statliga flygplatserna i Sverige, har sedan tidigare beslutat om en strategi för elflyg med målsättningen att Swedavias samtliga tio flygplatser ska kunna hantera elflyg och att en första kommersiell elflygslinje kan tas i bruk kring 2025.