Uniper bygger vätgashubb i Luleå

Sverige har varit sen ur startgroparna när det gäller vätgasproduktion. Foto: Uniper

Uniper Sverige, ABB, och Luleå Hamn planerar att etablera en vätgashubb i Luleå. Nu meddelar Energimyndigheten att det gemensamma projekt Botnialänken H2, har gått vidare i den europeiska urvalsprocessen för statlig medfinansiering av nationella vätgassatsningar.

– Ett mycket glädjande besked och jag har stora förhoppningar på den fortsatta processen. Det finns ett enormt intresse för vätgas i Europa. I takt med att fossilfria energikällor blir billigare och tekniken för nyttiggörande blir bättre, ökar potentialen för vätgas att bli en viktig del av klimatomställningen och energisystemet, kommenterar Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

Botnialänken H2 och dess storskaliga elektrolysanläggning ska primärt förse den marina sektorn med fossilfri vätgas, där överskott exempelvis kan gå till norrländska industriföretag. Utöver vätgasproduktion, kommer det att finnas en infrastruktur för lagring och distribution i området runt Luleå hamn.

Infrastrukturen öppnar upp för flera olika systemnyttor. Hubben gör det möjligt att ställa om sjöfarten och flytta godstransporter från land till sjövägen. På sikt skulle Botnialänken H2, kunna bli navet för vätgas som en ny svensk exportvara. Till och med rest-värmen från produktionen skulle kunna kanaliseras via Luleås fjärrvärmenät.

– Botnialänken uppfyller alla de kriterier som Uniper har identifierat som framgångsfaktorer för att vi ska gå in i vätgasprojekt. Starka partners där vi gemensamt sätter tydliga mål, möjligheter till nationell eller EU-stödd finansiering, och möjlighet att koppla ihop flera värdekedjor för en ökad systemnytta, förklarar Johan Svenningsson.

Idag är det ingen som ifrågasätter vätgasens potential. Men det var först 2020 som Sverige anslöt sig till sammanlagt 22 EU-länder och Norge, som åtagit sig att medfinansiera vätgasprojekt i näringslivet i syfte att främja EU:s framtida vätgasekonomi. Många länder både inom och utanför EU, har kommit längre än Sverige med ambitiösa strategier och satsningar på vätgas.

– Visst har Sverige varit sen ur startgroparna. Men med tanke på de goda förutsättningar som vi har för fossilfri vätgasproduktion så är jag övertygad om att vi snabbt kan hämta in försprånget. Uniper är en ledande vätgasaktör i Europa, och vi är redo att storsatsa även i Sverige om förutsättningarna är de rätta, säger Johan Svenningsson.

– Den svenska vätgasstrategin som Energimyndigheten offentliggör senare i år, kommer naturligtvis att ha en väldigt stor betydelse för den fortsatta utbyggnaden. Det finns en del viktiga strategiska vägval som marknaden behöver få klarhet i, till exempel i frågor om teknik, infrastruktur, finansiering och marknadsmodeller, avslutar Johan Svenningsson.