Finja Prefab optimerar betongrecepten

Finja Prefab ska halvera CO2-avtrycket på tre år. Foto: Finja

I strävan att minska verksamhetens miljöpåverkan, jobbar stomentreprenadföretaget Finja Prefab aktivt med olika projekt för att nå sitt uppsatta klimatmål – att halvera CO2-avtrycket på tre år.

Att optimera betongrecepten för byggstommar är ett av projekten. I steg ett började Finja Prefab med optimering av recepten med hjälp av tillsatsmedel. I steg två arbetar man nu för att byta ut cement mot alternativa bindemedel, i detta fall slagg.

– Vi har genomfört tester med bra resultat i en av våra fabriker. Planen är nu att fortsätta med de andra anläggningarna, säger Kaj Grönvall, vd Finja Prefab.

Optimeringen av recepten är ett projekt som fortskrider och bolaget tittar hela tiden på hur man kan utveckla sina ambitioner inom klimatåtgärder, vilket inkluderar att ersätta ännu större del av cementen än vad som gjorts tidigare. Detta innebär också andra förändringar i arbetssätt på fabrikerna. Allt för att optimera varje del i tillverkningen.