Infranord tar basunderhåll för Södra Malmbanan och Västra Götaland Öst

Infranord tar underhållskontrakt med Trafikverket. Foto: Infranord

Infranord har tilldelats uppdragen för basunderhåll Södra Malmbanan och basunderhåll Västra Götaland Öst. Båda entreprenaderna utförs i Samverkan enligt Trafikverkets modell för Samverkan Hög som bygger på ett nära samarbete och där parterna tillsammans definierar vad som ska göras inom ramen för kontraktet och på vilket sätt. Kontraktsvärdet för Södra Malmbanan är 700 miljoner kronor och kontraktet löper på sex år med ytterligare ett optionsår. Kontraktsvärdet för Västra Götaland Öst är 790 miljoner kronor och kontraktet löper på fem år med ytterligare två optionsår. Uppdragsgivare är Trafikverket. 
 
– Jag är stolt över att Infranord som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige stärker vår position i och med dessa samverkanskontrakt. Det är en mycket spännande kontraktsmodell som ger oss ytterligare möjlighet att tillsammans med Trafikverket optimera vårt utförande och bidra till ännu högre punktlighet. Denna entreprenadform passar Infranord särskilt väl då vi är marknadsledande inom säkerhet, har hög tekniskt kompetens och lång erfarenhet av samverkan inom järnväg, säger Henrik Löfgren, vd Infranord. 

– Med tilldelningen av basunderhållet för Södra Malmbanan så behåller vi vår starka etablering i Norrbotten, vilket är mycket glädjande. Vi har många medarbetare som arbetat på bansträckan tidigare och som kommer att bidra med värdefull kunskap. Infranords maskin- och fordonsflotta kommer också att vara viktig för vårt arbete, säger Eva Axelsson, Regionchef Nord, Infranord.

– Det är glädjande att vi kan behålla vår starka position i berörd geografi. Detta skapar en god bas även för anläggningsverksamheten i vår region. Det ger oss också goda möjligheter att utveckla verksamhet och medarbetare inom ramen för den nya samverkansformen, säger Jörgen Jumark, Regionchef Syd, Infranord.