Infranord omorganiserar företagsledningen

Infranord omorganiserar. Foto: Infranord

Det har varit turbulent på senaste tiden för Infranord. I december lade företaget varsel för 51 personer och nu omorganiseras Infranords verksamhet. Orsakerna kan sökas i dålig lönsamhet och stor personalomsättning i ledande positioner. 

Infranords avdelning Produktionsstöd kommer nu att renodlas till en resultatenhet benämnd Infranord maskin. Enheten kommer att tillhandahålla bemannade och obemannade järnvägsmaskiner till Infranords projekt och i en ökad omfattning även till externa parter. Nuvarande chef Produktionsstöd Anders Nygårds blir chef för den nya enheten.

Vidare förstärker Madeleine Segerqvist och Mansour Ahadi Infranords koncernledning; Madeleine i rollen som chef verksamhetsutveckling och Mansour i rollen som regionchef syd. Madeleine verkar idag som projektchef på Infranord och Mansour arbetar på NCC som chef verksamhetsutveckling och har lång erfarenhet från chefsbefattningar på NCC och Svevia.

Nuvarande regionchef syd, Ulf Ragnarsson, kommer att ta en central roll i den nybildade enheten Infranord maskin.

Avdelningarna HR och säkerhet bildar en ny sammanslagen funktion, Personal och säkerhet, ledd av Pierre Makdessi.

– Jag ser den nybildade enheten Infranord maskin som en intressant utveckling av Infranords affär. Vidare stärker förändringarna i sin helhet bolagets affärsdrivande enheter samtidigt som omkostnaderna sänks, säger Infranords VD Henrik Löfgren.

Förändringarna träder i kraft den 1 mars 2020.