Volvo och Daimler Trucks satsar på bränsleceller

Bränslecellslastbilar kommer att bli avgörande för att möjliggöra koldioxidneutrala transporter. Foto: Daimler Trucks

Nu presenterarde två fordonsjättarna Daimler Trucks och Volvokoncernen officiellt grunddragen i sin utvecklingsplan för cellcentric, som är de båda företagens nya gemensamma samriskföretag på området bränsleceller och som bygger på ett mycket viktigt och banbrytande åtagande om att påskynda användandet av vätgasbaserade bränsleceller för fjärrtransportbilar och andra användningsområden. 

Med målet att bli en ledande global tillverkare av bränslecellssystem kommer cellcentric att göra en av Europas största satsningar inom serietillverkning av bränslecellssystem, och produktionen är planerad att inledas 2025. För att påskynda lanseringen av vätgasbaserade bränsleceller kräver de två ägarna av cellcentric ett politiskt ramverk för vätgas inom EU, så att tekniken kan bli en kommersiellt gångbar lösning.

Dessa ambitioner presenteras  som en del av en exklusiv digital lansering som leddes av Martin Daum, vd för Daimler Trucks, och Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen. Syftet med cellcentric är att bidra till hållbara transporter och ett koldioxidneutralt Europa som en del av en europeisk grön giv. Företaget kommer att utveckla, producera och sälja bränslecellssystem för både fjärrtransporter och andra användningsområden. Till sin hjälp har samriskföretaget flera årtionden av expertis och utvecklingsarbete från både Daimler Truck och Volvokoncernen.

Enligt Daimler Truck  och Volvokoncernen kommer rena batterielektriska och vätgasbaserade bränslecellslastbilar att komplettera varandra, beroende på de enskilda kundernas behov. Batteridrift kommer främst att användas för lägre lastvikter och kortare sträckor, medan bränslecellsdrift kommer att bli förstahandsvalet för tyngre laster och längre avstånd.

Martin Daum, styrelseordförande för Daimler Trucks och styrelseledamot i Daimler, kommenterar:

– Vätgasdrivna elektriska bränslecellslastbilar kommer att bli avgörande för att möjliggöra koldioxidneutrala transporter i framtiden. I kombination med rent batterielektriska drivlinor hjälper det oss att erbjuda kunderna de bästa, verkligt lokala, koldioxidneutrala fordonslösningarna, beroende på hur kundens användningsområde ser ut. Detta är inte möjligt med enbart batterielektriska lastbilar.

Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, menar att "vår gemensamma ambition är att se till att målen i Parisavtalet om att bli koldioxidneutrala senast år 2050 uppfylls. Vi är övertygade om att tekniken med vätgasbränsleceller har en viktig roll i att hjälpa oss att nå den milstolpen. Men vi vet också att det finns så mycket mer att uppnå än bara elektrifiering av maskiner och fordon. Det måste finnas ett större samarbete mellan offentliga och privata intressenter för att utveckla den erforderliga tekniken och infrastrukturen, och därför kräver vi att beslutsfattare och regeringar över hela världen agerar på ett enhetligt sätt så att vi tillsammans kan göra tekniken med vätgasbränsleceller till en framgång. Samarbeten som cellcentric är avgörande för vårt arbete med fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter".

De största lastbilstillverkarna i Europa kräver därför, med stöd från Daimler Trucks och Volvokoncernen, att cirka 300 vätgasstationer med hög prestanda och som lämpar sig för tunga fordon utvecklas senast år 2025 och att det senast år 2030 ska finnas 1 000 stationer för tankning av vätgas i Europa. Det här gemensamma initiativet, som går ut på att vätgas ska användas som bärare av grön elektricitet och som bränsle i eldrivna lastbilar, är ett viktigt led i att fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter.