Trafikverket stänger E6 för utbyggnaden av fyrspår mellan Lund och Arlöv

Flygbild över Trafikplats Alnarp där E6 stängs av. Foto: NCC/Trafikverket

För att kunna fortsätta utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Arlöv måste den sista av tre motorvägsbroar över spåren vid trafikplats Alnarp byggas om. E6 stängs därför helt vid trafikplats Alnarp under drygt två veckor. Dagligen passerar cirka 55 000 fordon på E6 genom Trafikplats Alnarp. När E6 stängs leds trafiken om till andra vägar med stora trafikstörningar som följd.

Södra stambanan mellan Ringvägen i Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Utbyggnaden ger ökad kapacitet, färre trafikstörningar och minskat buller. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. En del av sträckan, Åkarp-Hjärup, byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena.