Flygplatsoperatören Avinor satsar på autonom snöröjning

Storsatsning på autonom snöröjning på norska flygplatser. Foto: Semcon

Nu tar norska flygplatsoperatören Avinor nästa steg mot autonom snöröjning genom ett nytt ramavtal gällande inköp av självkörande snöplogar. Den självkörande tekniken utvecklas av teknikföretaget Yeti Move, där Semcon är en av delägarna. 

Ett antal självkörande snöplogar har testats på Oslo flygplats. I och med Avinors nya ramavtal med snöplogstillverkaren Øveraasen, som löper över åtta år, kommer fler autonoma fordon att tas i drift till vintern. Bakom de självkörande snöplogarna står teknikföretaget Yeti Move som levererar kontrollsystemet som styr den autonoma operationen. Øveraasen, Husqvarna och Semcon är majoritetsägare i Yeti Move. 

Fördelarna med autonoma snöplogar på flygplatser är många. Förutom kostnadseffektivitet så medför den nya tekniken en högre kapacitet och större röjningsbredd, vilket gör det möjligt att minska antalet fordon och därmed uppnå stora miljöfördelar. Systemet är också utvecklat med så kallad ”condition monitoring” som ger komplett översikt över utrustningens tillstånd och eventuella servicebehov.

– Kontraktet med Avinor är ett viktigt steg i utvecklingen av Yeti Move och ger bolaget en världsledande position inom autonom snöröjning på flygplatser. Detta är ett resultat av flera års samarbete med Øveraasen som maskinleverantör och Semcon som kompetenspartner, säger Peter Due, vd för Yeti Move.

– Semcon har lång erfarenhet av att utveckla autonoma lösningar, från första idé till färdig lösning. Vi har varit med på Yeti Moves resa från start och är stolta över att som utvecklings- och kompetenspartner ha bidragit till att utveckla den mjukvaruplattform som gör autonom drift möjlig, säger Hans Peter Havdal, ansvarig för Semcon i Norge.