Semcon i forskningsprojekt inom framtida förarmiljö

Foto: Sten Jansin

Semcon utvecklar kompetens för framtida strategiska teknikområden inom fordonsutveckling.  Ett av dessa områden är kopplingen mellan människa och fordon. Semcon är en av parterna i ett forskningsprojekt, som behandlar den ökande mängden funktioner och information till förare och passagerare i bilen.

Projektet, som har namnet ”EFESOS - Environmental Friendly Efficient Enjoyable and Safety Optimized Systems”, har en budget på 88 miljoner kronor. Projektets syfte är att öka kunskapen för att upprätthålla trafiksäkerheten samtidigt som ny teknik utnyttjas till ny funktionalitet för in-vehicle information systems och avancerade förarstödssystem. Dessa funktioner, såsom navigation, radio, telefon och Internet, ställer höga krav på flexibel interaktionsteknik. Semcon bidrar med kompetens inom ergonomi, HMI (Human Machine Interaction&Interface), akustik och vibrationer.

Projektet är en del av programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) och pågår till och med 2013 där Vinnova, Trafikverket och Energimyndigheten är finansiärer.Projektet leds av Volvo Personvagnar och genomförs tillsammans med Semcon, HiQ, Viktoriainstitutet och VTI samt Chalmers Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet och Linköpings Tekniska Högskola.