Sex procent av svenskarna har skaffat 5G

5G ger betydligt snabbare surf. Arkivbild

I juni 2020 gjorde Kantar Sifo en undersökning på uppdrag av Tre kring svenskarnas inställning till 5G. Nu, nio månader och en 5G-auktion senare, har Tre ställt samma frågor igen. Resultaten visar att majoriteten, nära sju av tio svenskar (68%), fortsatt har ingen eller låg kännedom om hur 5G skiljer sig från 4G. Var tredje uppger fortsatt att de har bra koll (32 procent 2021 respektive 34  procent 2020).

– Vi är idag i en liknande situation som när vi gick från 3G till 4G. Då hade många svårt att föreställa sig vad 4G kunde innebära. Vi operatörer har en uppgift att visa vilken enorm förändring 5G kommer att medföra. Tre bygger under 2021 ut 5G i våra storstäder och våra kunder kan dra nytta av att vi är operatören med mest 5G-spektrum per användare, säger Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige.

Sex procent av svenska folket uppger att de redan har skaffat 5G jämfört med en procent i somras. Tre av tio svenskar (29 procent ) uppger att de är intresserade av att köpa 5G nästa gång de ska köpa en ny telefon. En av tio svenskar (9 procent) uppger att de är mycket intresserade, jämfört med sju procent 2020.

De flesta (48 procent) tror att 5G kommer att bli allmänt känt och börja användas av den breda allmänheten i Sverige år 2023-2024. För nio månader sedan trodde lika många (48 procent) att genomslaget skulle ske år 2022-2023. Fler än tidigare, 22 procent jämfört med 18 procent förra sommaren, tror att genomslaget ligger mer än fyra år bort, och bara 7 procent tror att det kommer inom ett år, jämfört med 12 procent i somras.

– 5G kommer inte att slå igenom brett i Sverige det närmsta året. Det handlar både om att det behövs fler mobiler i attraktiva prissegment och utbyggnad av nätet måste kommit längre. Undersökningen visar att något fler svenskar har fått en mer realistisk bild av när 5G kommer slå igenom på bred front. Möjligen kan mediebevakningen kring Post- och Telestyrelsens 5G-auktion, vilken ju sköts upp flera gånger, ha påverkat deras bedömning, säger Haval van Drumpt.

Varannan svensk förväntar sig framför allt snabbare surf med 5G (48%), följt av stabilare nät (34 procent) och bättre geografisk täckning (26 procent). 19 procent förväntar sig nya tjänster som exempelvis hd-streaming och nya gaming-upplevelser, och 16 procent förväntar sig telefoner och prylar med ny funktionalitet.

– Det stämmer att 5G ger betydligt snabbare surf och även stabilare nät med lägre svarstider och mindre störningar. Det kommer också att skapas nya tjänster och hårdvara med ny funktionalitet. 5G kommer däremot inte per automatik ge bättre geografisk täckning, säger Per Stigenberg, teknisk direktör på Tre.