Ny studie från World Economic Forum om cyberhot

31 procent av företag drabbas av en cyberattack minst en gång om dagen. Arkivbild

Tillsammans med flera branschledare har Acronis bidragit till en ny studie av World Economic Forum som fastslår att sex principer gäller oavsett bransch för att motverka ökningen av cyberbrott

World Economic Forums nya rapport Principles for Board Governance of Cyber Risk visar hur styrelser kan förbättra sin förståelse av cyberhot och planera för detta i företagens övergripande strategi. Acronis har bidragit med sin expertis samt insikter från sitt arbete med cyberskydd som en del av arbetsgruppen. Ett team ledda av experter från Acronis och andra ledande företag inom digitala risker och cybersäkerhet identifierade följande sex allmängiltiga principer för styrelser och ledningsgrupper:

  1. Cybersäkerhet är en strategisk faktor för verksamheten
  2. Förstå cyberriskernas ekonomiska drivkrafter och effekter
  3. Anpassa hantering av cyberrisker med verksamhetens behov
  4. Tillse att cybersäkerhet stöds av företagens organisation
  5. Tillse att cybersäkerhetsexpertis finns i styrelsen
  6. Uppmuntra systematisk beredskap och samarbete

Runt om i världen står organisationer inför en massiv ökning av cyberhot. Acronis forskning visar att 31 procent av företag drabbas av en cyberattack minst en gång om dagen. Detta är en trend som förväntas öka dramatiskt nu när cyberangripare börjar använda AI och automatisering för att göra attackerna mer sofistikerade och effektiva. Acronis ser också att över 1000 företag har fått data stulna i samband med en utpressningsattack under 2020 och detta förväntas accelerera när datastöld blir viktigare än kryptering vilket tidigare var angriparens huvudsakliga taktik.

– Om man inte har en stabil grund för förståelse och hantering av cyberrisker på styrelsenivå riskerar åtgärderna att bli fragmenterade vilket leder till luckor i säkerheten. Gemensamma principer ger nödvändigt fundament för ledningen oavsett bransch eller geografi. Cybersäkerhet är inte bara ett tekniskt problem, det är en ekonomisk och strategisk fråga som en styrelse måste ta itu med i dagens värld, säger Daniel Dobrygowski, Head of Governance and Trust på World Economic Forum Centre for Cybersecurity.