Staden Vanda bygger en modern men omstridd snabbspårväg

Genom Vandaspårans planeringen ordnas det möjligheter för invånare och intressenter att påverka och delta i planeringen av spårvägen. Nyligen arrangerades fyra digitala möten områdesvis där man presenterade hur planeringen framskrider samt tog upp aktuella frågor som rör stadsutvecklingen inom respektive område. Foto: Vanda Stad

Snabbspårvägen ska förena områdena kring Håkansböle och Västerkulla med södra Finlands regionala bannät och skapa en direkt förbindelse till järnvägsnavet vid Dickursby, Aviapolis och Helsingfors flygplats.

Den skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.

Vandaspårans översiktsplan färdigställdes år 2019. På basis av översiktsplanen beslutade stadsfullmäktige 16.12.2019 att planeringen av spårvägen fortgår.

Den fortsatta planeringen körde igång hösten 2020 och under planeringen utarbetas gatu- och parkplaner samt detaljplaner som möjliggör byggandet av spårvägen. Dessutom utarbetas en dispositionsplan för att styra stadsutvecklingen i området kring spårvägslinjen.

Spårvägen är en betydande investering i Vandas framtid. Den har stor betydelse på grund av dess stimulerande effekt på ekonomin då den för med sig sysselsättning och nya möjligheter till affärsverksamhet utmed goda kollektivtrafikförbindelser.

Spårvägslinjen utgör stadens viktigaste tillväxtkorridor och den förväntas bidra till 37 000 nya invånare och 30 000 arbetstillfällen. Vandaspåran är också en integrerad del av huvudstadsregionens snabbspårvägsnät som är under utveckling.

Valfråga

Vandaspåran är också en av de stora tvistefrågorna i staden. Politikerna räknar med häftiga debatter kring projektet under nästa fullmäktigeperiod.

Det spelar ingen roll vilket parti den man frågar hör till. På frågan vad Vandas nästa fullmäktige kommer att gräla om svarar alla först Vandaspåran eller Vandabanan som den hette då projektet startade.

För byggandet av Vandaspåran ansöker man ett investeringsbeslut av stadsfullmäktige omkring år 2023. Arbetet med att bygga spårvägen skulle kunna inledas år 2024 och då skulle spårvägen vara i bruk tidigast år 2028.