Det svenska transportsystemet domineras av lastbilstrafiken

Det är lastbilarna som står för majoriteten av godstransporterna. Foto: MRF

Godstransportarbetet för kvartal 4 2020 har nu redovisats. Vägtrafiken stod för 11 180 miljoner tonkilometer, en ökning med 14 procent (1 371 miljoner tonkilometer) jämfört med kvartal 4 2019. Gods på järnväg minskade något till 4 382 miljoner tonkilometer exklklusive malmbanan. Totalt ökade godstransporterna något under hela 2020 enl preliminära siffror.

Mot bakgrund av de enorma dominans vägtrafiken har för såväl gods som persontransporter är det inte rimligt med den fördelning av pengar till underhåll och investeringar som finns i nu liggande infrastrukturplaner. Det framhålls av flera forskare och vi håller med, säger Charlie Magnusson på MRF.