DB bygger ny järnvägsbro i tyska delstaten Baden-Württemberg

Banavsnitt vid järnvägsbron i närheten av sydtyska orten Niederschopfheim. Foto: Badische Zeitung

I mars 2021 kommer Deutsche Bahn att börja ombyggnadsarbetet med en cirka 100 år gammal järnvägsbron över floden Dorfbach nära Niederschopfheim. Passagerarna kommer inte bara att dra nytta av brons modernisering, utan även boende i området kommer att gynnas av bättre bullerskydd.

Under byggnadsarbetet kommer gapet i bullerskyddsväggen i området att stängas. De första förberedande åtgärderna har ägt rum redan i januari 2021.

Den nya järnvägsbron kommer att byggas mellan april och september och hela byggnadsarbetet förväntas vara klar i slutet av mars 2022. Deutsche Bahn investerar cirka 4 miljoner euro i den nya byggnaden.

Byggfaserna i detalj: Från mitten av mars till början av april (påsk) kommer ersättningsbroar att installeras vid övergången. För detta ändamål är en övervägande enspårig stängning av järnvägslinjen under flera helger i området nära Niederschopfheim nödvändig. När ersättningsbroarna har installerats kan den gamla bron demonteras.

Den nya brokonstruktionen kommer att betoneras direkt på plats väster om järnvägslinjen och sedan ”skuffas” till sin slutliga plats. Ersättningsbroarna kommer att installeras under två helger i september. Byggarbetena sker kontinuerligt i form av dag- och nattskift. Vissa järnvägsförbindelser ersätts av bussar.