PTS presenterar förslag till uppkoppling på fjärrtåg

Resenärernas uppkoppling på tågen ska förbättras. Arkivbild

Post- och telestyrelsen, PTS avrapporterar ett regeringsuppdrag där myndigheten ska redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på högtrafikerade fjärrtåg. Regeringen har avsatt totalt 50 miljoner kronor för insatser under 2021 och 2022.

Trots en generellt god mobiltäckning längs de högtrafikerade järnvägsspåren kan resenärernas uppkoppling ombord på tågen förbättras. Möjligheterna att använda mobiltjänster på tåg påverkas bland annat av tågets konstruktion, som dämpar signalen och gör det svårt att få in signalen från utsidan till resenären. PTS har identifierat fyra åtgärder som är aktuella för stöd för att uppnå en förbättrad uppkoppling på fjärrtåg på högtrafikerade järnvägsstråk: 

  • Installation eller uppgradering av repeatrar ombord på tåg.
  • Installation eller uppgradering av WiFi ombord på tåg.
  • Tester med ny teknik, exempelvis fönsterglas som släpper igenom radiosignalerna.
  • Förbättrad uppkoppling i tågtunnlar.

Vägledande för PTS i urvalet av åtgärder har varit att komplettera de insatser som tåg- och mobilbranschens aktörer redan vidtagit samt att åtgärderna kan genomföras under 2021 och 2022.

– De åtgärder som kan finansieras av PTS avgränsas till de högst trafikerade fjärrtågsträckorna i respektive landsdel. Dessa insatser är ett stöd och komplement till branschernas egna aktiviteter och kommer inte enskilt att lösa alla problem. Avgörande är att de samarbeten som redan etablerats fortgår, och att aktörerna fortsätter sina enskilda och gemensamma investeringar med syfte att förbättra upplevelsen för resenärerna, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.