Elektrifieringen av Hangöbanan stoppar persontrafiken men godstrafiken fortsätter på räls

Estniska tågoperatören Operails godståg berörs inte av Hangöbanans elektrifiering senare under sommaren 2021. Godstågen fär köra som vanligt på denna sträcka. Foto: Operail

Arbetet med att elektrifiera Hangö- Hyvingebanan i södra Finland inleds i sommar. De sker främst nattetid vilket gör att godstrafiken kan fortsätta nästan som normalt. Rälsbussarna ersätts däremot av bussar på gummihjul, skriver finländska nyhetssajten Svenska Yle.

Från och med den 7 juni 2021 kommer persontrafiken på Hangöbanan att ersättas med bussar åtminstone fram till jul. VR fattar beslut om fortsättningen.

Järnvägsplanen för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan har inte kunnat godkännas i sin helhet.

Problempunkter har avlägsnats från järnvägsplanen för att komma vidare i planeringen. Till dessa hör plankorsningarna Sannäs i Karis och Näseudd i Västerby i Ekenäs.

För att förbättra trafiksäkerheten vid de många plankorsningarna längs det 149 kilometer långa banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge har det gjorts omfattande planer.

Ett stort antal plankorsningar ska avlägsnas och en del av dem har redan stängts. Eftersom stängningar kan orsaka långa omvägar har en del stängningar ifrågasatts.

När järnvägsplanen ifjol lades fram offentligt fick trafikledsverket Väylä motta en del anmärkningar på den. På grund av anmärkningarna har järnvägsplanen nu delats upp i två delar.

Den första - och största - delen har nu godkänts av Transport- och kommunikationsverket Traficom och läggs fram offentligt den 16 februari.

Kostnadsberäkningen för hela projektet är 62 miljoner euro. Själva elektrifieringen beräknas kosta 46 miljoner medan förbättrandet av säkerheten vid plankorsningarna väntas sluka 16 miljoner euro.