Miljardkontrakt: Cowi utvecklar nytt transportsystem

Bilden visar en tredje generations stadsbanetåg i Köpenhamn. Målet med kontraktet är en omvandling av S-linjen från en traditionell stadsbana till ett helautomatiskt transportsystem, "Framtidens S-linje". Foto: BaneDanmark

DSB har hittat rådgivarna som kommer att hjälpa till att konvertera S-linjen från en traditionell stadsbana till ett helautomatiskt transportsystem, "Framtidens S-linje". 

Ett team och joint venture, som består av Cowi, Parsons och Systra, inklusive Implement Consulting Group som underkonsult, tecknade nyligen DSB:s stora ramavtal för tvärvetenskaplig konsultation i samband med automatisering av S- linje i Köpenhamns storstadsregion. 

- Det är ett historiskt stort projekt för Cowi, och vi är väldigt stolta över att få hjälpa DSB att skapa detta '' toppmoderna '' transportsystem, säger Henrik Winther, chef för rådgivningsjätten i Danmark, i ett pressmeddelande.

När det gäller storleken på projektet hänvisar regissören till det faktum att detta är första gången som Cowi vinner ett kontrakt med en så stor budget som definieras i förväg och som löper över så lång tid, förklarar Cowis presschef, Charlotte Holm, i ett e-postmeddelande till Building Supply.

- Dessutom är det ett banbrytande projekt med hög komplexitet, där hela S-tågnätet måste omvandlas till ett toppmodernt helautomatiskt transportsystem, tillägger hon och förklarar:

- Därför måste det också finnas många kompetenser i spelet, som var och en i rådgivargruppen kan bidra med. Dessutom kommer vi att arbeta som ett 'integrerat team' med DSB, dvs i ett mycket nära samarbete med dem under hela processen. 

Kontraktet löper i åtta år med möjlighet till sex års förlängning två gånger.

Under perioden kan kontraktssumman uppgå till så mycket som 200 miljoner euro (1,48 miljarder danska kronor) exklusive moms. Detta är ett potentiellt maximalt kontraktsvärde under 20 år - men utan skyldighet för DSB att använda det, betonar Charlotte Holm.

- Cowi är ledande inom joint venture-konsortiet och därför kommer den största delen av budgeten i princip att vara med oss. Den exakta fördelningen beror på hur projektet tar form, säger hon vidare.

Omorganisationen, som kommer att gynna tillväxt och rörlighet i storstadsområdet, bidra till en klimatvänlig stadsmiljö och samtidigt skapa utrymme för fler passagerare, beskrivs som en av de mest omfattande optimeringarna av kollektivtrafiken i Danmark på senare tid. 

I den inledande fasen har DSB specificerat grunden för automatiseringen av S-Bahn. Rådgivningsteamet kommer nu att hjälpa DSB att förverkliga omorganisationen genom att bland annat skapa en välplanerad och väl genomförd övergång till det automatiserade S-tågsystemet och samtidigt möjliggöra för den operativa organisationen att driva de nya tågen effektivt och säkert.  

- När vi valde konsulter har vi betonat erfarenhet av liknande projekt. Cowi-Parson-Systra JV har lång erfarenhet av stora järnvägsprojekt - både traditionella och automatiserade - och passar bra i det fortsatta arbetet med övergången till en automatiserad S-Bahn, säger Jesper Andersen, programchef på DSB.

Teamet förväntas bidra med kompetens och praktisk erfarenhet av helautomatiserade transportsystem, inklusive tekniska system samt planering och implementering av komplexa förändringsprocesser.