Tyskland kommer att inrätta en fond för att genomföra Nord Stream 2

Rörläggning i tyska vatten. Foto: Nord Stream 2

Enligt nyhetsbyrån Reuters avser den tyska regeringen att upprätta en offentlig
fond, så det blir svårare för amerikanerna att stoppa gasledningen Nord Stream
2.

Efter ett bra år med stagnation pekar pilen nu i rätt riktning för gasprojektet
Nord Stream 2. Arbetet med rörledningen pågår igen, och nu ser det ut som om

Tyskland har hittat en väg som kringgår USA:s sanktioner.
Det är något av ett stort politiskt spel som äger rum idag runt Nord Stream 2,
som kanske - kanske inte - kommer att slutföras snart.

Medan amerikanerna fortsätter att sanktionera alla som försöker genomföra
gasledningen från Ryssland till Tyskland, försöker den tyska regeringen nu
motstå amerikanskt tryck.

Enligt Reuters planerar således den tyska regeringen att inrätta en offentlig fond
för att bygga resten av gasledningen.
Arbetet med Nord Stream 2 hade stannat helt i drygt ett år tills projektföretaget
Nord Stream 2 AG i december lyckades lägga de sista cirka 2,6 kilometrarna rör i
tyska vatten.

Konflikten härrör från det faktum att USA tror att Nord Stream 2 kommer att öka
Europas beroende av rysk gas. Samtidigt är det välkänt att USA har stora
intressen i att exportera LNG (flytande naturgas) till Europa.

Framsteg 

En taleskvinna för Reuters bekräftade att Angela Merkel hade bildat en grupp av
både konservativa och socialdemokrater för att diskutera möjligheten till en ny
fond.

Talesmannen säger att fonden inte bara måste fokusera på Nord Stream 2 utan
på klimatskydd i allmänhet. Motivet bakom tanken är att USA kommer att ha
mycket svårare att påtvinga en statligt finansierad fond än privata företag.
Nord Stream 2 AG räknar med att kunna börja lägga rör i danska vatten den 15
januari.

Projektföretaget behöver emellertid fortfarande lämna ett uppdaterat schema till
danska energimyndigheten. Innan detta händer, läggs inte några rör. Cirka 100
kilometer av linjen är fortfarande utestående inom danskt territorium.
Bakom Nord Stream 2 står Gazprom och partners Uniper, Wintershall Dea, Shell,
Omv och Engie. Projektet har ett värde på 11 miljarder dollar.

Markku Björkman