North Carolina granskar Virgin Hyperloop One-teknik

Myndigheten North Carolina Regional Transport Alliance -RTA- har inlett en undersökning av hyperloop som en potentiell framtida regional och nationell transportkoncept. Foto: Virgin Hyperloop Technology

Enligt trovärdiga uppskattningar i amerikanska delstaten North Carolina skulle en resa från amerikanska universitetsstaden Raleigh till Durham eller Chapel Hill, sträckor på 48 kilometer, kunna genomföras på mindre än tio minuter med hjälp av Hyperloop-tekniken.

Myndigheten North Carolina Regional Transport Alliance (RTA) har inlett en undersökning av hyperloop som en potentiell framtida regional och nationell transportkoncept.

Rapporten valde ut ett antal tänkbara hyperloop- korridorer, som eventuell kunde koppla samman delstaten North Carolinas större städer som Raleigh, Durham, Chapel Hill och flygplatsen RDU International Airport nära forskningscentrum Research Triangle Park och skapa ett nav för framtida hyperloopsnät över hela sydöstra USA.

Delstatens transportministerium deltog också i diskussionen.

- North Carolina Research Triangle – med sätet för några av landets ledande företag, universitet och vårdcentraler - är en absolut viktig plats för forskning kring hyperloopteknik, sade Jay Walder, VD för Virgin Hyperloop One.

- Det finns därmed enorma möjligheter att ansluta ytterligare regionala industriella ankare till projektet och länka North Carolinas huvudstadsområde med marknader i söder och nordost med hjälp av en effektivare, hållbarare och tillförlitligare form av passagerar- och godstransporter. Det är oerhört spännande att se hur North Carolina och Triangle-regionen tar detta viktiga steg framåt för att förstärka vår vision för 21:s århundrades transportsystem, konstaterade Walder.

Enligt en så kallad pre-feasibility-studie, utfört av AECOM, skulle införandet av ett hyperloopsystem längs områdets motorvägar, inklusive I-40 och NC 147, kunna skapa betydande ekonomiska och livskvalitérelaterade fördelar för regionen och för North Carolina, genom betydligt minskade restider och med anledning av förbättrad trafiksäkerhet.

Bland åtkomstpunkter till Hyperloop-korridorer nämndes följande stationer:

Downtown Raleigh/North Carolina State University-området

Downtown Durham/Duke University-området

Downtown Chapel Hill/University of North Carolina i Chapel Hill-området

Raleigh-Durham International Airport (RDU) / Research Triangle Park-området.

Research Triangle-området är unikt placerat sett ur en teknologisk utgångspunkt. Dessutom har området ett gynnsamt läge i centrala delen av USA:s östkust. Därigenom kan man dra nytta av en hyperloop-lösning som snabbt kan koppla andra amerikanska FoU- städer ihop med Raleigh och Durham, förklarade Vd:n för Regional Transportation Alliance, Joe Milazzo II, från Pennsylvania.