Göteborg Energi bygger ut nätverket för laddbara fordon

Nya snabbladdare sätts upp i centrala Göteborg. Foro: Göteborg Energi

Göteborg Energi fortsätter att bygga ut nätverket för laddbara fordon i Göteborg. Inom kort kommer två nya snabbladdare att finnas på plats vid Heden och Gullbergsvass i centrala Göteborg. Under hösten och vintern genomförs en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket i Göteborg. Denna satsning är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär att 500 nya laddplatser blir tillgängliga på publika parkeringsytor runt om i staden. Satsningen kompletteras nu med de två nya snabbladdarna.

– Genom att bygga ut stadens laddmöjligheter gör vi valet enklare för den som funderar på att skaffa ett laddbart fordon. Intresset för elbilar ökar kraftigt i Göteborg och vi ser att allt fler laddar på de laddplatser vi sätter upp. Om vi ska klara omställningen av transportsektorn krävs att det finns ett väl utbyggt nätverk för laddning av olika slag, från lastbilar och bussar till laddningsbara personbilar, säger Roger Sundemo, affärschef el- och gashandel på Göteborg Energi.