Spanska Ardanuy Ingenieria elektrifierar Estlands järnvägsnät

Estniskt tåg på väg till Pärnu. Foto: Ardanuy Ingeniería S.A

Ett Joint Venture, som består av de spanska ingenjörsföretagen, Ardanuy och Ayesa har tilldelats uppdraget att elektrifiera det estniska järnvägsnätet. Projektet förvaltas av den estniska järnvägsmyndigheten Esti Raudtee (EVR).

Båda företagen kommer att utveckla arbetsgrundvalarna för elektrifiering av 500 kilometer spår, som en del av ett nationellt moderniseringsinitiativ. Det estniska järnvägsnätet är en integrerad del av EU:s transeuropeiska transportnätverk (TEN-T).

De båda företagen kommer att ta hänsyn till alla relevanta aspekter som behövs för en kompetent järnvägselektrifiering.

Projektet kommer att inkludera det specifika OCS-systemet och drivstationer som senare ska leverera elektrisk energi till hela det estniska järnvägsnätet.

Den nuvarande elektrifierade delen av Estlands järnvägsnät, som idag omfattar 225 kilometer, sträcker sig från det nordöstra området i kommunen Harju
till den västra delen av landet där huvudstaden, Tallinn, är
belägen.

Den befintliga elektrifierade delen av järnvägsnätet, som för närvarande är i drift körs på 3 kVdc.
Ardanuy och Ayesa kommer att modernisera även linjenätets anslutningar och
förse Estland med heltäckande elektrifierad järnväg.

Det slutgiltiga målet för detta projekt är att se till att nuvarande och framtida transportbehov för både passagerar- och godstrafik är uppfyllda. Dessutom kommer elektrifieringen att bidra till ett estniskt järnvägssystem som är mer hållbar ur ekonomisk, social och ur miljösynpunkt.

Som en del av detta kontrakt kommer Ardauy och Ayesa att utforma en elektrifieringslösning baserad på en driftspänning på 25 kVac.

Detta kontrakt befäster ytterligare Ardanuys ställning i Estland där företaget redan har
arbetat för RB Rail AS inom ramen för Baltic Rail-kontraktet.

Elektrifieringsprojektet är ytterligare ett exempel på företagets aktivitet i de baltiska länderna där företaget har bedrivit verksamhet i nästan 20 år nu. Dessutom har företaget kontor i
Litauen. Kontoret fungerar som ett ledningscenter för all projektplanering på denna strategiska marknad