Telia bygger dedikerat lokalt 5G-nät i Aitik

Telia levererar 5G-redo mobilnät från Telia till Boliden Aitik. Foto: Telia

Telia har fått i uppdrag att bygga och förvalta ett dedikerat lokalt 5G-redo mobilnät åt Boliden i Aitik, Sveriges största koppardagbrott, söder om Gällivare. Med det nya nätet möjliggörs på sikt övervakning och styrning av maskiner i gruvdriften. Målet är förbättra produktiviteten i verksamheten liksom arbetsmiljö och säkerhet.

Telia levererar en helhetslösning till Boliden med både radionät och core-nät (hjärnan i ett mobilnät) och står för löpande förvaltning och utveckling. Lösningen baseras på den senaste 4G-tekniken från Ericsson och kan uppgradera till 5G över tid. Telia och Boliden med partners som Ericsson har länge samarbetet för att utforska digitaliseringens möjligheter i gruvindustrin och var till exempel först i världen med att lansera ett 5G-nät i en underjordsgruva.

– Affären är en milstolpe i vårt samarbete med Boliden och för vår satsning på dedikerade nättjänster. Nu tar vi nästa viktiga steg och levererar ett fullskaligt dedikerat mobilnät med hög säkerhet och tillgänglighet som skapar förutsättningar för att Boliden ska kunna accelerera sin digitala resa och testa helt nya tekniker i en riktig produktionsmiljö, säger Tobias Larsson, chef för Telias företagsaffär.

När flera system i en process kopplas upp och automatiseras blir det lättare att identifiera olika moment som kan förbättras. Det går även att jobba mer proaktivt med underhåll av utrustning för att minimera olycksrisk och motverka störningar i produktionen. Automation kan också bidra till en säkrare och tryggare arbetsmiljö genom att personal kan flytta längre från maskinerna, i vissa fall ända till ett kontrollcenter.

För att kunna möta nya behov som kan uppstå i verksamheten tas även en mobil basstation i bruk. Boliden kan också välja till tjänster som små 5G-puckar för att förbättra inomhustäckning eller walkie-talkie funktionalitet i mobiltelefoner (push-to-talk) för att förbättra kommunikationsmöjligheterna mellan medarbetarna i gruvan. Den lösning Telia levererar till Boliden bygger på tjänsten Enterprise Mobile Network.