Hamnen i Köping rustas upp

Peab muddrar och omhändertar muddermassor i Köpings hamn. Foto: Peab

Peab har fått uppdraget att muddra och omhänderta muddermassor i Köpings hamn. Beställare är Köpings kommun och kontraktssumman uppgår till 170 miljoner kronor.

I projektet ingår det att muddra ett område på cirka 4,5 kilometer in till hamnområdesgränsen i Köping. Det ingår även muddring av tre andra områden i farleden. Detta görs främst för att bredda och säkerställa rätt djup längst farledens ytterkanter. Totalt rör det sig om cirka 250 000 kubikmeter muddermassor. De förorenade massorna kommer att kapslas in så att de kan återanvändas och bli en verksamhetsyta för industriverksamhet. De rena massorna kommer att återföras i Mälaren på anvisade platser.

– Som samhällsbyggare är vi stolta över att tillsammans med Köpings kommun förbereda farleden så att större fartyg med större godsvolymer ska kunna trafikera sträckan. Att vi omhändertar muddermassorna och återanvänder dem minimerar dessutom transporter och inköp av nya produkter, vilket säkerställer en hållbar utbyggnad av hamnen, säger Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab.

Utvecklingen av Köpings hamn ingår tillsammans med hamnen i Västerås i Mälarprojektet, som är ett av Sveriges största sjöfartsprojekt.

– Vi är nöjda med upphandlingen och ser fram emot ett gott samarbete med Peab gällande muddring av Köpings hamninlopp. Muddringen kommer göra det möjligt för större fartyg att angöra Köpings hamn, vilket både skapar möjligheter för företagen i regionen och vinster för miljön, säger Christer Nordling, teknisk chef på Köpings kommun.