Vision av framtidens cykel- och gångbro över Umeälven

Framtidens cykel- och gångbro över Umeälven enligt Tyréns. Bild: Tyréns

Tyréns har på uppdrag av Umeå kommun tagit fram ett koncept för framtidssäkrade och attraktiva cykel- och gångbroar. Broarna ska knyta ihop den planerade stadsdelen Norra Ön till Umeå stad och bjuda in till möten och upplevelser. Den nya stadsdelen kommer eftersträva en levande livsmiljö, inrymma 2500 bostäder och innefatta tre nya gång-och cykelbroar.

De nya broarna ska utformas för att skapa sociala och trygga mötesplatser samt främja rörelserikedom. Inbjudande vistelserum ska finnas såväl uppe på bron som under bron där en tornliknande byggnad knyter ihop ovan- och undersidan.

– Det har varit ett fantastiskt roligt uppdrag där vi genom workshops tankat ur kreativitet från en variation av kompetenser från verksamheten. Resultatet blev ett smörgåsbord av modiga men praktiskt genomförbara, idéer som ska möta framtidens rese- och transportbehov, säger Andreas Forsgren, workshopledare på Tyréns.

Enligt konceptet ska byggnaden uppe på bron inrymma konstateljéer, caféer och öppen verksamhet. Byggnaden under bron kommer erbjuda bastu med badmöjligheter sommar- och vintertid och bryggor för fiske. Vintertid kan bastun bli en målpunkt för aktiviteter på isen så som skidåkning och skridskor. Brostöden kan även användas som klätterväggar och slacklinelinor för dig som söker utmaningar.

– Vi har vägt in en rad aspekter i konceptet, utifrån sociala värden, flexibla resor och digital infrastruktur. Inspiration till konceptet har vi hämtat från våra medarbetares expertkompetenser och erfarenheter vilket vi samlat ihop i en djärv idébank. Jag hoppas att förslaget lockar till folkrörelse och ur ett stadsbyggnadsperspektiv - en mer levande, sammankopplad stad, säger Annica Forsberg, uppdragsansvarig på Tyréns.