Byggstart för vattenpark i Västerås

Översiktsbild av hur vattenparken kommer att se ut. Illustration: Topia.

Nu drar arbetet med den stora vattenparken i Västerås igång. Parken som ska bli ett stort rekreationsområde för västeråsarna ska också rena dagvatten från västra Västerås och bidra till att vattenkvaliteten i Mälaren förbättras.

Hela vattenparksområdet sträcker sig över tio hektar, det vill säga 100 000 kvadratmeter stor yta. Det motsvarar ungefär 13 fotbollsplaner. Själva vattenytorna blir cirka 6,5 hektar. Förutom rekreation och vattenrening, kommer området att gynna den biologiska mångfalden. Den innehåller viktiga miljöer som gynnar bland annat insekter, fåglar och fladdermöss.