Investeringar i transportinfrastruktur stärker konkurrenskraften

Premiärtåget i Stockholm Norvik Hamn. Foto: Per-Erik Adamsson/Stockholms Hamnar

Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, den så kallade vitboken, nu diskuteras i EU. För att nå klimatmålen behövs gemensamma lösningar, ny teknik och ett helhetsperspektiv där flaskhalsar byggs bort i de europeiska transportstråken.

– Prioriteringarna i EU-kommissionens vitbok överensstämmer i hög utsträckning med prioriteringarna i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete och uppdaterad Systemanalys 2020. Minskad rörlighet är inte ett alternativ om konkurrenskraften i unionen ska upprätthållas. Framåt krävs åtgärder för att nå klimatmålen inom teknik samt välavvägd lagstiftning och planering för att prioriteringarna ska rimma med verklighetens utmaningar, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– Investeringar i transportinfrastruktur på EU-nivå är värdefulla för en hållbar utveckling och för att stärka konkurrenskraften i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Mälardalsrådet vill understryka vikten av att Stockholm och Örebro/Hallsberg fortsätter vara noder i ScanMed-korridoren och att samtliga län i En Bättre Sits-samarbetet omfattas av TEN-T:s stomnät, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.