Skanska tar USA-kontrakt värt 932 miljoner

Skanska tar stor infrastrukturorder i USA. Foto: Skanska

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department of Transportation om att renovera nordgående ersättningsviadukt som är en del av Interstate 95 i Providence, USA. Det totala kontraktsvärdet är cirka 932 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2020.

Projektet är en totalentreprenad, i hjärtat av Providence, som kommer att optimera trafikflödet genom att ersätta viadukten och tillhörande påfart- och överfartsstrukturer. Kontraktet omfattar rivning och konstruktion samt återuppbyggnad av vägar med mera. Providence-viadukten spänner över Woonasquatucket-floden, Amtrak nordöstra korridoren, stadsvägar och avfarter.

Byggnadsarbetena planeras vara färdiga i december 2024.