Göteborg inför parkeringshus för cyklar

Göteborg får parkeringshus enbart för cyklar. Foto: Sweco

Ett nytt parkeringshus för omkring 600 cyklar invigs idag vid Gamlestadens resecentrum i Göteborg. Det tre våningar höga huset erbjuder en lättillgänglig och säker parkering. Sweco har varit med från första skiss till färdig projektering och ansvarat för samtliga discipliner. Cykelhuset blir Göteborgs första cykelparkeringshus, ett hus tillägnad enbart parkering av cyklar. Trafikkontoret i Göteborg Stad är beställare och Skanska är entreprenör.

– I förstudien prövade vi olika principer för att jämföra hur husets layout påverkar upplevelsen ur cyklistens synvinkel samt kapaciteten avseende antal parkeringsplatser. Vi studerade främst två olika principer, dels en layout där hela cykelparkeringen byggs upp kring en ramp längs med byggnadens fasad, dels en layout som utgår från en mer traditionell bjälklagslösning med trappor och ramp, säger Malin Landh, handläggande arkitekt på Sweco.

Parkeringshuset kommer vara en öppen och transparent byggnad med en fasad av vit, perforerad plåt. Cykelparkering erbjuds på samtliga tre våningar, och entréplan erbjuder även platser för specialcyklar samt servicestation med cykelpump och verktyg. Byggnaden kommer att ha kameraövervakning samt en god och trygg ljusbild, där belysningen är programmerad att ändra färg vid event.